13. - 15.5. 2016.

 

logo-ciklo.jpg

Blato - Vela Luka - Smokvica - Korčula - Lumbarda

 

Ciklo G.E.T. Tour

Opis

 • Biciklijade na lokalnim trasama pojedinih regija, namijenjene turistima, ali i biciklističkim amaterima i profesionalcima.

Cilj

 • Širenje i popularizacija cikloturizma u pojedinim regijama Hrvatske
 • Osposobljavanje turističkih djelatnika regije da kroz ovakav projekt što bolje shvate potrebe cikloturista i na koji način ovakvoj vrsti turista prezentirati svoju regiju.
 • Prezentacija eno i gastro turizma svake pojedine hrvatske regije.

Razlog

 • Cikloturizam je u velikoj ekspanziji i postoji potreba da se takvim turistima ponudi nešto novo, osim samih staza.
 • Cikloturisti tragaju za novim turističkim destinacijama i uživaju u svakom ponuđenom doživljaju te se uvijek rado vraćaju u destinacije na kojima su sve njihove potrebe bile zadovoljene.
 • Koristi od razvoja cikloturizma su dalekosežne, a ono što je sigurno, ima dugoročne pozitivne ekonomske efekte koji bi umnogome doprinijeli oživljavanju ruralnih sredina i zadržavanju mladih na selima.
 • Ciklo G.E.T.  Tour bi trebao biti inicijalni dodir cikloturista s pojedinim regijama, a tendencija Ciklo jest da postane međunarodni projekt, što bi garantiralo još veći broj turista.

Organizatori

 • Udruga za kulturu stola G.E.T.
 • Suorganizatori:
  • Turističke zajednice županija i gradova
  • Lokalni biciklistički klubovi i turističke agencije
  • Lokalne udruge vinara i proizvođača hrane.